Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
resting odpočívá
resting odpočívání
restitution navrácení
restitution restituce
restitution vrácení
restitution navrácení
restitution protection restituční ochrana
restive nedočkavý
restive netrpělivý
restiveness nedočkavost
restiveness netrpělivost
restless neklidný
restless netrpělivý
restless neposedný
restless neutuchající
restless roztěkaný
restless nesoustředěný
restless nepokojný
restlessly neklidně
restlessly neposedně
restlessness neklid
restlessness nervozita
restock doplnit zásoby
restock opětovně doplnit
restoration obnovení
restorative regenerační
restore obnovit
restore rekonstruovat
restore restaurovat
restore renovovat
restore vzkřísit
restore ozdravit
restore znovu zavést
restore znovu nastolit
restore balance obnovit rovnováhu
restore to health uzdravit
restore to health ozdravit
restored obnovený
restorer obnovitel
restorer restaurátor
restores obnovuje
restoring obnovování
restrain potlačit
restrain omezit
restrain bránit
restrain krotit
restrain držet na uzdě
restrain kontrola
restrained umírněný
restrained zdrženlivý
restrainer zpomalovač
restraining krocení
restraining omezení
restraint kontrolovaný
restraint omezený
restraint potlačený
restraint umírněný
restraint omezení
restraint omezování
restraint překážka
restraint sebekázeň
restraint sebeovládání
restraint zdrženlivost
restrict omezit
restricted společné vlastnictví
restricted omezen
restricted vyhrazený
restricted omezený
restricted zakázaný
restricting omezující
restricting limitující
restriction omezení
restriction restrikce
restriction protection restrikční ochrana
restrictions restrikce

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy