Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
restrictions omezení
restrictive omezující
restrictive restriktivní
restrictive budgetary policy restriktivní rozpočtová politika
restrictive protection restrikční ochrana
restrictively restriktivně
restricts omezuje
restroom toaleta
restructure restrukturalizovat
restructured restrukturalizovaný
restructuring restrukturování
rests odpočívá
restyle opětovně upravit styl
resubmission opětovné podrobení se
resubmission opětovné předložení
resubmit znovu předložit
resubmitted znovu předložený
resubmitting opětovné předkládání
resubstitute náhrada náhrady
result následek
result výsledek
result důsledek
result plynout
result mít za následek
result vyplývat
resultant výslednice
resulted dopadlo
resulted skončil
resulted skončilo
resulted vedl
resulted vyplynulo
resulting následný
resulting výsledný
resulting vyplývající
resulting pesticide effect následný účinek pesticidu
resulting pollution produkované znečištění (vodní hospodářství)
results výsledky
resume pokračovat
resume souhrn
resume znovu otevřít
resume obnovit
résumé životopis
resume shrnout
resume závěr
resume rekapitulace
résumé resumé
resume zrekapitulovat
resume rezumovat
resume rekapitulovat
résumé shrnutí
resume začínat znovu
resume začít znovu
resume zahájit znovu
resume znovu zahájit
résumé výtah
resumed obnovený
resumes pokračuje
resumption obnovení
resupply obnovit dodávku
resurface znovu se ukázat
resurfaced znovu vynořený
resurfacing obnova krytu
resurgence obroda
resurgence obnova
resurgence obrození
resurgence opětovné vzkříšení
resurgence oživení
resurgent znovuožívající
resurgent obrozující se
resurrect oživit
resurrected znovu oživený
resurrection obnovení
resurrection vzkříšení
resurrection zmrtvýchvstání
resuscitate oživit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy