Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
retraction odvolání
retrain přeškolit
retraining přeškolovací
retraining přeškolování
retranslate přeložit do dalšího jazyka
retransmission opakovaný přenos
retransmit opětovně vysílat signál
retread protektor
retread protektorovat
retreat ustupovat
retreat couvnutí
retreat couvnout
retreat ustoupit
retreat ústup
retreated ustoupil
retreating ustupování
retreating ustupující
retrench omezit
retrench omezit
retrenchment snížení výdajů
retrial opakovaný pokus
retribution poslední soud
retribution odplata
retribution odškodnění
retribution msta
retribution odveta
retribution trest
retribution pomsta
retributive odvetný
retried zkusit znovu
retries opětovné pokusy
retries opětovně se pokouší
retrievable dobytná např. pohledávka
retrieval znovunabytí
retrieval nalezení
retrieval vyhledání
retrieve aportovat
retrieve znovu získat
retrieve znovu nabýt
retrieve získat zpět
retrieve vydolovat
retrieve zachránit
retrieve získat
retrieved získaný
retriever druh loveckého psa
retrieves vyhledává
retrieves zachraňuje
retrieving získávání
retro retro
retroactive zpětný
retroactive retroaktivní
retroactively retroaktivně
retroactively retrospektivně
retroactively zpětně
retrofit vylepšit
retrofit zdokonalit
retrofitting vybavující
retrograde retrográdní
retrograde ustupovat
retrograde zpátečnický
retrogress vracet se
retrogression úpadek
retrogressive zpáteční
retrogressive zpětný
retrospect retrospektivně
retrospect rekapitulace
retrospect retrospekce
retrospect retrospektiva
retrospection retrospekce
retrospection retrospektivita
retrospective retrospektivní
retrospectively retrospektivně
retroviruses retrovirusy
retroviruses retroviry
retry znovu zkusit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy