Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
retry zkusit ještě jednou
retsina retsina
retune přeladit
return návrat
return vracet
return vrátit
return vrátit se
return vracet se
return výnos
return zpáteční lístek
return zpětný chod
return návratnost
return navrácení
return navrátit
return obrat
return obrátit
return odveta
return odvětit
return zpáteční
Return key klávesa Return
return ticket zpáteční lístek
return to scale výnos z rozsahu
returnable návratný
returned vrácený
returned vrátil
returnee navrátilec
returner žena po mateřské
returner vracející se osoba
returning vrácení
returns vrací se
returns návraty
retype přepsat
retyped přepsal
retyping přepisování
Reuben Reuben
reunification opětovné sjednocení
reunification znovusjednocení
reunion shledání
reunion setkání
reunion opětovné setkání
reunion schůze
reunion sraz
reunite sjednotit
reunited znovu sjednocený
reunited sjednocený
reunited spojený
reusable opětovně použitelný
reuse opětovně použít
reused opětovně použitý
reusing znovupoužití
reust poupravit
reust přizpůsobit
reust rekonstruovat
reustment opětovné nastavení
reustment přepracování
reustment rekonstrukce
Reuther Reuther
rev túrovat
rev obrátka
rev otáčka
rev roztočit
rev up přidat otáčky
rev up roztočit se
revaluation přehodnocení
revaluation revalvace
revalue přehodnotit
revalue revalvovat
revalue the currency revalvovat měnu
revamp předělat
revamp vylepšit
revamp renovovat
revamped renovoval
revanchist revanšista
reveal odkrýt
reveal odhalit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy