Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
reveal prozradit
reveal vyjevit
reveal vyzradit
revealed preference
revealed odhalený
revealed odkrytý
revealed odhalil
revealed preference odhalené preference
revealing odhalující
revealing odkrývající
reveals odhaluje
reveille vojenský budíček
revel hodování
revel holdovat
revel hostina
revel hýření
revel hýřit
revel vychutnávat
revel radovánky
revelation odhalení
revelation objev
revelation zjevení
revelations odhalení
revelatory objevný
reveller hýřil
revelry veselí
revenage msta
revenge pomstít
revenge odveta
revenge revanš
revenge odplata
revenge msta
revenge pomsta
revengeful pomstychtivý
revenger mstitel
revenue obrat
revenue příjem
revenue výnos
revenue příjmy
revenue důchod
revenue tržba
revenue bond důchodová obligace
revenue neutral pollution taxes příjmově neutrální daně za znečištění
revenue of national budget příjem státního rozpočtu
revenue stamp kolek
revenue tariff fiskální clo
revenues příjmy
revenues tržba
revenues tržby
revenues výnosy
reverb ozvěna
reverb rezonance
reverberance odraz
reverberant odrážející
reverberant rezonující
reverberate znít ozvěnou
reverberation dozvuk
reverberation rezonance
revere ctít
revere uctívat
revered ctěný
reverence vážnost
reverend ctihodný
reverend důstojný
reverent uctivý
reverential uctivý
reverentially uctivě
reverently uctivě
reverie snění
revers klopa
reversal obrat
reversal zvrat
reverse změnit směr
reverse zpátečka
reverse reverzovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy