Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
reverse revers
reverse převrátit
reverse opak
reverse opačný
reverse obracet
reverse obrátit
reverse reverzní
reverse zaměnit
reverse zvrátit
reverse obrácení
reverse obrácený
reverse osmosis reverzní osmóza
reversed anulovaný
reversed obrácený
reversed odvolaný
reversed zaměněný
reversed zpětný
reversely naopak
reverser reverzační přepínač
reverses obrací
reverses přehazuje
reversibility vratnost
reversible vratný
reversibly zvratně
reversing couvání
reversing obrácení
reversing reverzování
reversion čekatelství
reversion navrácení (majetku)
revert přepojit
revert vrátit se
revert vrátit
reverting navracející
reverting vracející
reverts přepíná
reverts vrací
revet vyzdít
revetment obložení
review kritika (recenze)
review revidovat
review recenzovat
review posoudit
review přezkoumání
review přehled
review překontrolování
review přezkoumat
review přezkoušení
review recenze
review revize
reviewed přezkoumaný
reviewed přezkoušený
reviewed zhodnocený
reviewed zhodnotil
reviewer kritik
reviewer recenzent
reviewers kritici
reviewers recenzenti
reviewing přezkoumání
reviews kontroly
reviews posudky
reviews přehledy
reviews revize
revile nadávat
reviler grobián
revisable poopravitelný
revisable upravitelný
revisal prohlídka
revisal revize
revise opravovat
revise korigovat
revise zrevidovat
revise revize
revise revidovat
revise opravit
revised aktualizovaný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy