Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
revised opravený
revised přepracovaný
revised revidovaný
revised upravený
revising opravující
revising revidující
revision opakování (učiva)
revision revidování
revision přepracování
revision oprava
revision revize
revision of laws revize zákonů
revisional revizní
revisionary revidovaný
revisionism revizionizmus
revisionist revizionista
revisions revize
revisit znovu navštívit
revisited znovu navštívený
revisory revizní
revitalisation revitalizace
revitalise posílit
revitalise vzpružit
revitalised posílený
revitalised posílil
revitalised vzpružil
revitalization revitalizace
revitalize oživit
revitalize vzpružit
revitalize oživit
revitalized oživený
revitalized oživil
revitalized vzpružil
revival oživení
revivalism náboženské obrození
revivalist buditel
revivalist kazatel
revivalist nábožensko-obrodný
revivalist obrozenecký
revivalist obrozenec
revive oživit
revive vzkřísit
revived obnovený
revived oživený
revived oživil
revived oživl
reviver křísící osoba
revivification oživení
revivification vzkříšení
revivify vzkřísit
revocable odvolatelný
revocable zrušitelný
revocation zrušení
revocation ukončení platnosti
revocation odvolání
revoke odvolat
revoked odřeknutý
revoked odvolaný
revoked zrušený
revolt odboj
revolt revoltovat
revolt povstání
revolt odpor
revolt vzbouřit se
revolt vzpoura
revolt revolta
revolting odporný
revolting znechucující
revoltingly nechutně
revolution revoluce
revolution otáčka
revolution obrátka
revolutionaries revolucionáři
revolutionary revoluční
revolutionary revolucionář

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy