Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
right-hander pravák
right-minded čestný
right-minded poctivý
right-wing pravicový
right-winger pravičák
righteous poctivý
righteous oprávněný
righteous počestný
righteous řádný
righteous spravedlivý
righteously poctivě
righteousness spravedlivost
righteousness oprávněnost
rightful právoplatný
rightful oprávněný
rightful spravedlivý
rightful zákonitý
rightfully oprávněně
rightfully právoplatně
rightfulness oprávněnost
rightfulness zákonitost
rightist konzervativec
rightly naprosto správně
rightly dobře
rightly opravdu
rightly patřičně
rightly plným právem
rightly po právu
rightly po zásluze
rightly právem
rightly přesně
rightly skutečně
rightly správně
rightly pravě
rightmost nejvíce vpravo
rightmost nejpravější
rightness správnost
rights práva
rightward pravicový
rigid nekompromisní
rigid nehybný
rigid pevný
rigid přísný
rigid rigorózní
rigid stabilní
rigid strnulý
rigid tuhý
rigid neohebný
rigid nepoddajný
rigid rigidní
rigid ztuhlý
rigid nepružný
rigid disk nepružný disk
rigidify zpevnit
rigidify ztvrdit
rigidity nekompromisnost
rigidity nehybnost
rigidity pevnost
rigidity přísnost
rigidity strnulost
rigidity tuhost
rigidity tvrdost
rigidity neohebnost
rigidity nepoddajnost
rigidly nepružně
rigidly pevně
rigidly přísně
rigmarole ciráty
rigor důslednost
rigor drsnost
rigor přísnost
rigor tvrdost
rigor preciznost
rigorous důsledný
rigorous precizní

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy