Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
rigorous přísný
rigorous rigorózní
rigorous tvrdý
rigorously přísně
rigorously precizně
rigorously rigorózně
rigorousness drsnost
rigorousness přísnost
rigour důslednost
rigour drsnost
rigour přísnost
rigour tvrdost
rigour preciznost
rigours pečlivý
rigours rigorózní
rile naštvat
rile štvát
riled dráždil
riled podrážděný
riled popuzený
Riley Riley
rill pramínek
rim okraj
rim job olizování řiti
rime tvořit rýmy
rime jinovatka
rime námraza
rimless jsoucí bez okraje
rimless neohraničený
rimose rozpraskaný
rind kůra
rind slupka
rind gall nádor na kmeni
rinderpest dobytčí mor
rinds slupky
Rinehart Rinehart
ring prsten
ring zazvonit
ring zvonit
ring okruh
ring ring
ring a bell zazvonit na zvonek
ring finger prsteník
ring leader vůdce gangu
ring out zaznět
ring the bell zazvonit
ring up zatelefonovat
ring-fence vyhradit účel např. příspěvku
ring-pull pojistka na plechovce
ringer zvoník
ringing zvonění
ringing zvonící
ringing zvučný
ringingly zvučně
ringleader vůdce skupiny
ringleader vůdce
ringless bez kruhu
ringlet lokna
ringlet lokýnka
ringlet prstenec
ringmaster uvaděč v cirkusu
rings kruhy
rings prsteny
rings zvoní
ringside první řada
ringworm druh kožního onemocnění
ringworm trichoficie
rink kluziště
rinky-dink staromódní
rinse opláchnout
rinse vypláchnout
rinse vymáchat
rinse proprat
rinse propláchnout
rinse promýt

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy