Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
rinse off spláchnout
rinse out propláchnout
rinse out vypláchnout
rinsing promývání
rinsing proplachování
rinsing vyplachování
Rio Rio
Rio de Janeiro město - Brazílie
Rio Grande město - Brazílie
Riordan Riordan
riot nepokoj
riot bouřit
riot demonstrace
riot hýření
riot povstání
riot povyk
riot pozdvižení
riot rvačka
riot výtržnost
riot vzbouření
riot vzpoura
rioter výtržník
rioters výtržníci
rioting výtržnictví
riotous barvitý
riotous hlučný
riotous hýřivý
riotous neukázněný
riotous prostopášný
riotous výtržnický
riotously extrémně
riots demonstrace
riots výtržnosti
RIP odpočívej v pokoji
rip roztrhnout
rip roztrhávat
rip rozpárat
rip vytrhnout
rip rozervat
rip off podvádět
rip off šidit
rip off okrást
rip off krást
rip out vytrhat
rip out vytrhávat
rip out vytrhnout
rip out trhat -trhnout
rip up roztrhat
rip up roztrhnout
rip up roztrhávat
rip-off krádež
rip-off zlodějna
rip-roaring divoký
riparian břehový
riparian pobřežní
riparian doctrine pobřežní doktrína
riparian land use užívání pozemků při vodních tocích
ripcord lanko na upouštění balónu
ripcord lanko otevírající padák
ripe zralý
ripely zrale
ripen dozrát
ripen dozrávat
ripen zrát
ripeness zralost
ripening dozrávání
ripening zrání
riper zralejší
Ripley Ripley
ripoff zlodějna
riposte odveta
riposte odvětit
riposte reakce
ripped rozpáraný
ripped off odtrhnul

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy