Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ripped off ošizený
ripper rozparovač
ripper eso
ripper bezva
ripping párání
ripple vlnění
ripple čeřit se
ripple zvlnění
rippled čeřil
riprap podkladova vyztuha silnic
rips párá
rips trhliny
ripstop druh látky
riptide silný mořský proud
Risa Risa
RISC RISC
rise tyčit se
rise vstal
rise vstane
rise vstát
rise vzestup
rise rise/rose/risen
rise povstání
rise povstat
rise stoupání
rise vzrůstat
rise zvýšení
rise vstávat
rise zvýšit se
rise vzrůst
rise and shine vyspat se do růžova
rise and shine vyspat se dorůžova
rise to the occasion osvědčit se
rise up napřímit se
rise up vzbouřit se
rise up povstat
risen rise/rose/risen
risen zvedl se
risen narostl
risen povstal
risen vyvstal
risen vzbouřený
risen vznikl
risen zdvižený
riser vstávající osoba
rises zvedá se
rises stoupá
rises vstává
risible humorný
risible směšný
rising vzestupný
rising vycházející
rising vznikající
rising zvyšování
rising zvednutí
rising vystupující
rising vstávání
rising rostoucí
rising stoupající
rising trend stoupající tendence
rising trend vzestupná tendence
risk riziko
risk riskovat
risk nebezpečí
risk risk
risk rizikovost
risk assessment hodnocení rizika
risk premium rizikové pojistné
risk-averse behaviour chování s odporem k riziku
risk-benefit studies studie riziko-výnos
risk-free cost of capital bezrizikové náklady kapitálu
risk-loving behaviour chování se sklonem k riziku
risked riskoval
risked riskovaný
riskier riskantnější

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy