Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
riskiest nejriskantnější
riskiness riskantnost
riskiness rizikovost
risking riskování
risks riskuje
risks rizika
risky riskantní
risky odvážný
risotto rizoto
risque oplzlý
rissole kroketa
Rita Rita
Ritchie Ritchie
rite obřad
rites obřady
Ritter Ritter
ritual rituál
ritualism rituálnost
ritualistic rituální
ritualistically ritualisticky
ritually obřadně
ritually rituálně
rituals rituály
Ritz Ritz
ritzy nóbl
Riva Riva
rival soupeř
rival sok
rival konkurent
rival protivník
rival rival
rivalling soupeřící
rivalness in consumption rivalita ve spotřebě
rivalries rivality
rivalry soupeření
rivals rivalové
rivals soupeři
rive odtrhnout
rive rozštěpit
riven rozpolcen
riven rozpolcený
riven rozštěpený
river řeka
river aeration provzdušňování vody ve vodním toku
river bank břeh řeky
river purifying plant říční čistírna vody
river terrace říční terasa
Rivera Rivera
riverbank nábřeží řeky
riverbed řečiště
riverbed koryto toku
riverbed-forming deposit korytotvorný nános
riverbed-forming flow korytotvorný průtok
riverbed-forming process korytotvorný proces
riverboat říční loď
rivers řeky
riverside břeh řeky
rivet nýt
rivet nýtovat
riveted nýtovaný
riveter nýtovačka
riveting ohromující
rivetingly poutavě
rivets nýty
Riviera Riviera
rivulet malý proud
rivulet potůček
roach šváb
roach špaček marihuany cigarety
roach nedopalek marihuany cigarety
roach plotice
road cesta
road silnice
road silniční
road apple koňský trus

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy