Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
banish odstranit
banish vyhostit
banished vykázaný
banishment vypovězení
banishment vyhnanství
banister zábradlí
banjo bendžo
banjoist hráč na bendžo
banjos bendža
Banjul hl.m. - Gambie
bank násep
bank břeh toku
bank mělčina
bank bankovní
bank stráň
bank svah
bank spořitelna
bank břeh
bank banka
bank account bankovní účet
bank assets bankovní jmění
bank balance sheet bankovní bilance
bank card bankovní karta
bank charges bankovní poplatky
bank debt bankovní závazky
bank derivatives bankovní deriváty
bank draft vyzvednutí peněz
bank draft bankovní směnka
bank examination revize banky
bank flow rate břehová voda
bank holiday státní svátek
bank ice břehový led
bank infiltration břehová infiltrace
bank insolvency platební neschopnost banky
bank liabilities pasiva banky
bank line břehová čára
bank money bankovní peníze
bank note bankovka
bank on spoléhat se na
bank on počítat s
bank products bankovní produkty
bank rate úroková míra
bank rate diskontní sazba
bank rate bankovní sazba
bank rate bankovní diskont
bank reservoir břehová jímka
bank ripping břehová nátrž
bank slide břehový sesuv
bank syndicate bankovní syndikát /spolek/
bank transfer bankopvní převod
bank-note bankovka
bankable obchodovatelný
bankbook vkladní knížka
bankbook účtovací kniha
bankcard bankovní karta
banked nakloněný
banker bankéřka
banker bankéř
bankers bankéři
banking stavba náspů
banking bankéřství
banking peněžnictví
banking bankovnictví
banking bankovní
banking charges bankovní poplatky
banking of pollution credits. uložení práv na znečišťování
banknote bankovka
banknotes bankovky
bankroll financovat
bankrupt zruinovat
bankrupt bankrotář
bankrupt bankrot
bankrupt úpadce
bankruptcy úpadek
bankruptcy krach

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy