Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
rock the boat dělat problémy
rock wool skelná vata
rock-bottom samé dno
rock-bottom nejnižší bod
rock-bottom nejnižší možná hodnota
rock-bottom dno
rock-climber lezec na svislých skalních stěnách
rock-climber horolezec
rock-climbing horolezectví
rock-music rockový
rock-ribbed nepoddajný
rock-ribbed skalnatý
rock-ribbed zatvrzelý
rock-ribbed neoblomný
rock-ribbed skalní
rock-solid skálopevný
rockabilly rockabilly
rockabilly druh rockové hudby
rocked ožralý
Rockefeller Rockefeller
rocker rocker
rocker houpací křeslo
rocker vahadlo
rocker houpací kůň
rocker kolébkový spínač
rockery skalka
rockery skalka (zahrádka)
rocket raketa
rocket prudce stoupat
rocket raketový
rocket stoupat
rocketed raketově poháněný
rocketry raketová technika
rockets rakety
rockfall padající kamení
rockfish ropušnice
Rockford Rockford
rockier skalnatější
rockiness skalnatost
rocking kymácení
rocking kývání
rocking houpací
rocking chair houpací židle
rocking horse houpací kůň
rocking stone viklan
Rockland okres v USA
rocks varlata
rocks skály
rocks prachy
Rockwell Rockwell
rocky skalnatý
Rocky Mountains Skalisté hory
rococo rokoko
rococo rokokový
rod tyč
rod táhlo
rod výhonek
rod proutek
rod hůl
rod lať
rod rákoska
rod prut
rod cells tyčinky
rode jel
rode ride/rode/ridden
rode jezdil
rodent hlodavec
rodenticide rodenticid
rodents hlodavci
rodeo rodeo
Rodgers Rodgers
Rodin Rodin
Rodney Rodney
rodomontade chvástavý
rodomontade chvástání

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy