Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
roll závin
roll šiška
roll žemle
roll around válet se
roll around vyválet se
roll bar stabilizátor
roll call prezence
roll call zjišťování prezence
roll call zjišťování přítomných
roll call jmenovitá kontrola
roll call čtení prezentace
roll call nástup
roll down skulit se
roll down valit se dolů
roll in valit se
roll in přikutálet
roll in přivalit
roll in the hay soulož
roll of paper kotouč papíru
roll of paper role papíru
roll off drmolit
roll out produkovat
roll out rozbalit
roll out uválcovat
roll out vyválet
roll over odložit platbu
roll over prolongovat
roll over převalit
roll over převalit se
roll up natáčet
roll-call čtení prezentace
roll-on kuličkový deodorant
roll-out uvedení na trh
roll-over kutálet
roll-up posuvný
rolled válcovaný
roller váleček
roller válec
roller vál
roller bearing válečkové ložisko
roller coaster horská dráha
roller skate kolečkové brusle
roller-coaster horská dráha
roller-skate jezdit na kolečkových bruslích
roller-skates kolečkové brusle
rollercoaster horská dráha
rollers válečky
rollerskating jízda na kolečkových bruslích
rollick dovádět
rollicking rozdováděný
Rollie Rollie
rolling kymácející se
rolling kolébavý
rolling pohyblivý
rolling postupný
rolling rozbouřený
rolling vlnitý
rolling zvlněný
rolling valivý
rolling board vál
rolling irrigation machine valivý zavlažovač
rolling mill válcovací stolice
rolling mill válcovna plechu
rolling pin váleček (na nudle)
rolling pin váleček
rolling stock železniční park
rolling stock apparatus zařízení drážního vozidla
rolling stone tulák
rolling-board vál
Rollins Rollins
rollmop zavináč
rollout uvedení na trh
rollover převrácení
rollover kutálet
rolls koulí

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy