Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
room pokoj
room světnice
room místo
room temperature teplota místnosti
room temperature pokojová teplota
room to let pokoj k pronajmutí
room-mate spolubydlící
roomer podnájemník
roomette jednolůžkové kupé
roomful množství plné místnosti
roomie spolubydlící
rooming house penzión
roommate spolubydlící
rooms místnosti
roomy prostorný
Rooney Rooney
Roosevelt Roosevelt
roost hřad
roost přenocovat
roost hejno
rooster kohout
root kořen
root kořen
root odmocnina
root directory kořenový adresář
root for fandit
root for povzbuzovat
root out vykořenit
rootage kořeny
rootage zakořenění
rooted pramenící
rooted vrostlý
rooted zafixovaný
rooted zakořeněný
rootedness zakořeněnost
rooter fanoušek
rooting zapouštění kořenů
rooting zakořeňováni
rooting zakořenění
rooting zakořeňovací
rootless bez kořenů
rootless bezcílně bloudící
rootlet kořínek
roots kořeny
rootstock oddenek
rope lano
rope provaz
rope laso
rope down slaňovat
rope in přitáhnout
rope up přivázat
ropedancer provazochodec
roper osoba chytající lasem
roper výrobce provazů
ropes lanoví
ropes lana
ropes provazy
ropewalker provazolezec
ropeway lanovka
roping přást
roping převazování
Roquemore Roquemore
Rosa Rosa
rosacea růžovka
Rosalie ženské křestní jméno
Rosario Rosario
rosary růženec
rose růže
rose rise/rose/risen
rose růžový
rose hip šípek
rose-coloured růžový
rose-water afektovaná jemnost
rose-water afektovaná laskavost
roseate růžový

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy