Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Roth Roth
Rothschild Rothschild
rotisserie gril
RotK Return of the King (a Tolkien work)
ROTM Right On The Money
rotor rotor
rots hnije
rotten shnilý
rotten mizerný
rotten zkažený
rottenness hniloba
rotter dareba
rotter mizera
rotter ničema
rotter prevít
rotter lump
Rotterdam město - Holandsko
rotting hnití
rotund baculatý
rotund kulatý
rotunda rotunda
rotundity baculatost
rotundity oblost
rotundity okrouhlost
rouble rubl
rouge růž
rouge rtěnka
rough drsný
rough hrubý
rough vyšší tráva kolem golfového hřiště
rough zdrsňovat
rough přibližný
rough neuhlazený
rough nerovný
rough nepříjemný
rough neotesaný
rough neomalený
rough necitelný
rough nahrubo
rough surový
rough and ready nevypracovaný
rough and ready zběžný
rough estimate hrubý odhad
rough up rozcuchat
rough up zdrsnit
rough-and-ready nevypracovaný
rough-and-tumble neuspořádaný
rough-hew otesat zhruba
rough-hewn nahrubo otesaný
roughage vlákniny
roughcast hrubý náčrtek
roughen zdrsnit
rougher hrubší
rougher tvrdší
roughest nejdrsnější
roughhewn nahrubo otesaný
roughly drsně
roughly zhruba
roughly hrubě
roughly přibližně
roughly nepřesně
roughness drsnost
roughousing bouřlivé
roughshod brutální
roughshod nelidský
roughshod tyranský
roulade ruláda
rouleau rolička mincí
roulette ruleta
Roumania Rumunsko
round kulatý
round kruh
round náboj
round okruh
round kolem

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy