Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
round kulatý
round okolo
round kruh
round náboj
round dokola
round oblý
round zakulatit
round zaokrouhlit
round oklikou
round okruh
round salva
round bracket kulatá závorka
round down zaokrouhlit dolů
round off zakulatit
round off zaokrouhlit
round out kulatit
round out zaoblovat
round robin cyklická obsluha
round roll houska
round table kulatý stůl
round the corner za rohem
round trip okružní cesta
round up provést zátah
round up sehnat
round up zatknout
round-shouldered s kulatými zády
round-the-clock celodenní
round-tripped vyměňován (dokument)
round-up přehled
round-up shánění např. dobytka
roundabout kruhový objezd
roundabout objezd
roundabout kolotoč
roundabout oklika
roundabout production zprostředkovaná výroba
roundabout route objížďka
roundabouts kolotoče
roundabouts okliky
rounded oblý
rounded zaokrouhlený
rounded zaoblený
rounded zakulacený
rounded kulatý
rounded vyzrálý
roundel rondel
roundel značka vojenského letadla
roundelay popěvek
rounder kulatější
rounder zaoblovač
roundest nejkulatější
roundhouse kruhové depo
roundhouse vězení
roundhouse úder s velkým náprahem
rounding zaoblený
rounding zaokrouhlování
rounding zaokrouhlení
roundish téměř kulatý
roundly kulatě
roundly naplno
roundly oble
roundly pořádně
roundly přímo
roundness kulatost
rounds kulatí
rounds náboje
rounds kola
rounds řady
rounds salvy
rounds série
rounds zaokrouhluje
roundsman doručovatel
roundsman roznašeč
roundup přehled
roundup shánění dobytka do stáda
roundup zatýkání

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy