Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
bankruptcy konkurzní
bankruptcy konkurz
bankruptcy konkursní
bankruptcy bankrot
bankruptcy constraint omezení bankrotem
bankrupting bankrotování
banks banky
banned zakázaný
banner prapor
banner korouhev
banner transparent
banner headline palcový titulek
banneret praporek
banners transparenty
banning zakazování
banning zakázání
bannister zábradlí
banns ohlášky
banquet recepce
banquet hostina
banquet hodovat
banquet hody
banquet banket
banqueter hodovník
banquette čalouněná lavička
bans zakáže
banshee smrtka
banshee banshee (duch věštící kvílením nadcházející něčí smrt)
bantam bantamka
bantamweight bantamová váha
banter škádelení
banter žertovat
banter škádlení
banter dobírat si
banter škádlit
banter laškovat
banting odtučňovací kúra
banyan banyán
banzai hurá!
baobab baobab
bap bochánek
BaPMoN monitorování znečištění atmosferického pozadí
baptise pokřtít
baptised pokřtěný
baptism křtu
baptism křest
baptism by fire křest ohněm
baptismal křestní
baptist křtitel
Baptiste Baptiste
baptistery babtistérium
baptistry baptisterium
baptists křtitelé
baptize křtít
baptized křtěný
baptized pokřtěný
bar závorka
bar zástrčka
bar zábrana
bar výčep
bar tyčka
bar tabulka
bar obhájci
bar prut
bar závora
bar pult
bar závora
bar kovový prut
Bar Bar
Bar sbor soudních obhájců
bar tyč
bar mříž
bar bar
Bar advokacie
bar nemoci vystát

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy