Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
roundup shánění např. dobytka
roundworm škrkavka
Rourke Rourke
rouse budit
rouse burcovat
rouse plašit
rouse pobouřit
rouse povzbudit
rouse pozdvižení
rouse vyburcovat
rouse vyplašit
rouse vyvolat
rouse vzbudit
rouse rozruch
roused probudil
rousing probouzení
Rousseau Rousseau
roust vyburcovat
rout debakl
rout rozdrtit
rout roznést
rout rozprášit
route linka
route cesta
route silniční tah
routed poražený
routeing nasměrovávání
router směrovač
routes cesty
routes trasy
routine rutina
routine běžná praxe
routine běžný postup
routine pravidelný postup
routine rutinní
routine stereotyp
routinely běžně
routinely obvykle
routines rutiny
routing frézování
routing poražení
routing směrování
roux jíška
rove bloudit
rove toulat se
rove toulka
roved přelétl
rover tulák
roving přezkoušení
roving toulavý
row řada
row řádek
row veslovat
row řádka
row house řadový domek
row of trees stromový doprovod
row pesticide spraying řádkový postřik pesticidem
rowan jeřabina
rowanberry jeřabina
rowboat veslice
rowdier neurvalejší
rowdiness neurvalost
rowdy výtržník
rowdyism chuligánství
rowdyism neurvalost
rowdyism výtržnictví
Rowe Rowe
rowed vesloval
rowen otava
Rowena ženské křestní jméno
rower veslař
rowing veslování
rowing veslující
Rowland Rowland
Rowley Rowley

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy