Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
rubbing tření
rubbish brak
rubbish odpadky
rubbish smetí
rubbish zbytky
rubbish odpad
rubbish hlušina
rubbish jalovina
rubbish nesmysl
rubbish dump smetiště
rubbished kritizovaný
rubbishy mizerný
rubble jalovina
rubble štěrk
rubble sutiny
rube vidlák
rubella zarděnky
Ruben Ruben
Rubens Rubens
rubeola zarděnky
rubicund ruměný
rubidium rubidium
rubies rubíny
Rubin Rubin
rubious rubínový
rubric význačně psaná pasáž
rubric odstavec
rubs leští
rubs otírá
ruby rubín
ruby rubínová barva
ruck fald
ruck halda
ruck hromada
ruck rvačka
ruck dav
ruck záhyb
rucksack batoh
ruckus rámus
ruckus hlučné vyrušování
ruction povyk
rudder kormidlo
rudderless bez kormidla
ruddiness červenost
ruddy červený
ruddy brunatny
rude drzý
rude sprostý
rude nevychovaný
rude hrubý
rudely hrubě
rudeness hrubost
rudeness neslušnost
ruder drsnější
ruder nemravnější
ruderal vegetation ruderální vegetace
rudest nejneslušnější
rudiment začátek
rudiment základ
rudiment zárodek
rudimentary zárodečný
rudimentary primitivní
rudimentary počáteční
rudimentary začátečnický
rudimentary elementární
rudimentary základní
rudiments základy
Rudolf Rudolf
Rudolph Rudolph
Rudy Rudy
rue litovat
rueful žalostný
ruefully žalostně
ruefulness žal
ruff manžeta

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy