Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
rumble hrčení
rumble hřímání
rumble kručení
rumble práskání
rumble rachocení
rumble rvačka
rumble výtržnost
rumble dunět
rumble hřmět
rumble rachotit
rumbled bručel
rumbled duněl
rumbled rachotil
rumbling dunění
rumbling burácení
rumbling hrčení
rumbling hřímání
rumbling kručení
rumbling práskání
rumbling rachocení
rumbling hřmění
rumbling hřmot
rumbling rachot
rumen část žaludku přežvýkavců
rumen bachor
RUMF aRe yoU Male or Female?
Rumford Rumford
ruminant přežvýkavý
ruminant přežvýkavec
ruminate přemítat
ruminate přežvykovat
ruminated přemítal
ruminated přežvykoval
rumination dumání
rumination hloubání
rumination přemítání
ruminative hloubavý
ruminative přemýšlivý
ruminatively přemítavě
ruminatively přemýšlivě
rummage haraburdí
rummage harampádí
rummage prohrabat
rummage šťourat
rummage sale bazarový prodej
rummage sale dobročinný prodej
rummage sale prodej zbytků
rummaged prohrabal
Rummel Rummel
rummer pohár
rummer číše
rummy remy
rummy žolíky
rummy rumový
rummy opilec
rumor pověst
rumor fáma
rumors pověsti
rumour věhlas
rumour dohady
rumour šeptanda
rumour fáma
rumour pověst
rumour zvěst
rumour-mongering šeptanda
rumoured rozhlašovaný
rumours fámy
rumours pověsti
rumours zvěsti
rump zadek
rumple zmačkat
rumple zmuchlat
rumpled zmačkal
rumpled zmačkaný
rumpled zmuchlal

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy