Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
rumpus bengál
rumpus kravál
rumpus fofr
run téci
run téct
run utéci
run utéct
run utíkat
run spravovat
run řídit
run provozovat
run běhat
run běžet
run uhánět
run ubíhat
run pádit
run chod
run klusat
run běh
run cesta
run hejno
run hnát se
run jízda
run průběh
run spouštět
run spustit
run série
run trvání
run výběh
run a business podnikat
run across narazit na
run across natrefit
run afoul of být v rozporu s
run afoul of narazit do
run after honit se za
run after utíkat za
run along uhánět
run amok dostat záchvat amoku
run amok řádit jako zběsilý
run amuck dostat záchvat amoku
run amuck řádit jako zběsilý
run around pobíhat
run away uprchnout
run away utéci
run away utéct
run away utéct utéci
run away utíkat
run away splašit se
run away prchat
run away with nechat se unést
run down dobíhat
run down dohnat
run dry vyschnout
run for kandidovat za
run for office kandidovat na ...
run foul of být v rozporu s
run foul of narazit do
run in zajet
run in with car zajet
run in with car zajíždět
run into narazit do
run into vběhnout do
run into vrazit do
run into narazit na
run into potkat
run into vběhnout
run into zaběhnout
run its course mít přirozený průběh
run low ubývat
run of the mill nic zvláštního
run off odběhl
run off odběhnout
run off vytisknout
run off kopírovat
run off xeroxovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy