Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
run out dojít
run out of vyčerpat zásobu
run out of spotřebovat
run out of vyčerpat
run over proběhnout
run over přeběhnout
run over přejet
run short nevystačit
run the risk podstoupit riziko
run the risk riskovat
run through bodnout skrz
run through proběhnout
run through prohánět
run through protkávat
run up přiběhnout
run up přibíhat
run up rozběh
run wild divočet
run! běž!
run-down utahaný
run-down vyčerpaný
run-in hádka
run-of-the-mill průměrný
run-of-the-mill řadový
run-off odtékající potoky dešťové vody
run-off přetok
run-out doběh
run-out period doba doběhu
run-through zkouška před koncertem
run-up rozběhnutí
run-up rozběh
runabout vozík
runabout vozítko
runaway prchající
runaway neovladatelný
runaway splašený
runaway toulavý
runaway tulák
runaway uprchlík
runaway uprchlý
runaway úžasný
runaway utečenec
runaway inflation hyperinflace
rundown útlum
rundown vyčerpaný
rune runa
runes runy
rung loukoť
rung příčka
rung zavolal
rung zvonil
rung příčel
Runge Runge
runic runový
runnable schopný běhu
runner běžec
runner-up stříbrný medailista
runners běžci
runners-up druhý po vítězi
runnersup druhý po vítězi
runnier řidší
runniest nejtekutější
running běhání
running chod
running tekoucí
running běžící
running probíhající
running proudící
running průběžný
running dog přisluhovač
running mate spolukandidát
running water tekoucí voda
runny roztékající
runny řídký
runny tekoucí

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy