Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
runoff odtékající potoky dešťové vody
runoff přetok
runs běhá
runs běží
runs teče
runs utíká
runt skrček
runtime doba běhu programu
runtime runtime
runway ochoz
runway jízdní dráha
runway pěšina
runway pojezdová dráha
runway přechod
runway příjezdová dráha
runway přistávací dráha
runway rozjezdová dráha
runway stezka
runway vzletová dráha
Runyon Runyon
rupee rupie
Ruppert Ruppert
rupture prasknutí
rupture natržení
rupture prolomení
rupture protržení
rupture průlom
rupture přetržení
rupture puknutí
rupture rozkol
rupture roztržení
rupture roztržka
rupture zlomení
ruptured roztržený
rural venkovský
rural vesnický
rural selský
ruralization ruralizace
rurally vesnicky
ruse úskok
ruse finta
ruse lest
rush hnát se - honit se
rush pádit
rush úprk
rush chvátat
rush fofr
rush kvap
rush kvapit
rush ruch
rush shon
rush spěch
rush spěchat
rush about honit se - hnát se
rush hour rušná doba
rush hour dopravní špička
rush in jít do toho
rush off vyřítit se
rush out vyběhnout
rush-hour dopravní špička
rushed nucený
rushed rychlý
rushed zbrklý
rushes pádí
rushes chvátá
rushes spěchá
rushes spěchy
rushing spěchající
Rushmore Rushmore
rusk suchar
Russ Russ
Russell Russell
russet červenohnědý
Russia Rusko
Russian Rus

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy