Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sackful množství sáčku
sacking propuštění
sacks propouští
sacks pytle
sacral sakrální
sacral posvátný
sacrament svátost
sacramental posvátný
sacramental svátostní
sacred chovaný v posvátné úctě
sacred duchovní
sacred nedotknutelný
sacred náboženský
sacred posvátný
sacred posvěcený
sacred slavnostní
sacred svatý
sacred zasvěcený
sacred beetle skarabeus
sacred cow posvátná kráva
sacred cow svatá kráva
sacred cow nedotknutelný člověk
sacred ibis ibis posvátný
sacredness posvátnost
sacrifice obětovat
sacrifice oběť
sacrificed obětovaný
sacrificed obětován
sacrificer obětník
sacrifices oběti
sacrificial obětní
sacrificially jako oběť
sacrificing obětování
sacrilege svatokrádež
sacrilegious svatokrádežný
sacrilegiously svatokrádežně
sacrist sakristán
sacristan sakristán
sacristan kostelník
sacristy sakristie
sacrosanct posvátný
sacrosanct nedotknutelný
sacrum křížová kost
sad zarmoucený
sad nešťastný
sad sklíčený
sad tristní
sad truchlivý
sad zasmušilý
sad smutný
sad smutno
Sadat Sadat
sadden zarmoutit
sadden zarmoutit se
sadden temně zabarvit
sadden truchlit
sadden ztlumit barvy
saddened zarmoucený
saddening smutný
sadder smutnější
saddest nejsmutnější
saddle sedlat
saddle osedlat
saddle zatížit (koho čím)
saddle sedlo
saddle horse jezdecký kůň
saddle pole sedlová tyč
saddlebag jezdecká brašna
saddled osedlaný
saddler sedlář
saddling osedlat
saddling zatížit (koho čím)
Sadducee sekta následující Sadoka
Sadie ženské křestní jméno
sadism sadismus

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy