Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sadist sadista
sadistic sadistický
sadistically sadisticky
sadistically krutě
sadistically zvrhle
sadists sadisté
Sadler Sadler
sadly smutně
sadness smutek
sadomasochism sadomasochizmus
sadomasochism sadomasochismus
sadomasochist sadomasochista
sadomasochistic sadomasochistický
safari safari
safe zabezpečit
safe trezor
safe sejf
safe schránka
safe bez rizika
safe opatrný
safe bezpečný
safe pokladna
safe custody vedení bezpečnostních schránek
safe custody of securities ochrana
safe custody of securities deponování cenných papírů
Safe Drinking Water Act Safe Drinking Water Act
safe harbor bezpečný přístav
safe haven bezpečné útočiště
safe house bezpečný dům
safe minimum standard minimální bezpečný standard
safe sex bezpečný sex
safe-conduct glejt
safe-conduct průvodní list
safe-deposit trezor
safe-deposit bezpečné místo
safebreaker kasař
safecracker kasař
safeguard zabezpečenost
safeguard zajistit
safeguard záruka
safeguard zabezpečit
safeguard ochraňovat
safeguard ochrana
safeguard factor míra zabezpečenosti
safeguarded chráněný
safeguards zajišťuje
safeguards zabezpečuje
safekeeping úschova
safely bezpečně
safeness bezpečí
safer bezpečnější
safer bezpečněji
safest nejbezpečnější
safeties bezpečí
safety jistota
safety bezpečnostní
safety jistota
safety bezpečí
safety bezpečnost
safety belt bezpečnostní pás
safety catch zachycovač
safety curtain bezpečnostní opona
safety glass netříštivé sklo
safety glass bezpečnostní sklo
safety integrity level úroveň integrity bezpečnosti
safety match bezpečnostní sirka
safety net záchytná síť
safety net ochranná síť
safety net bezpečnostní síť
safety pin zavírací špendlík
safety razor holicí strojek
safety regulations bezpečnostní směrnice
safety valve pojistný ventil
safety valve přetlakový ventil
safety valve pojistná záklopka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy