Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
safety-pin zavírací špendlík
saffron šafrán
safranin safranin
sag prohýbat
sag prohloubenina
sag polevit
sag prohnout
sag prohlubeň
sag klesnout
sag podlehnout
sag pokles
sag poklesnout
sag propadlina
sag sklon
sag slábnout
sag spadnout
sag upadnout
sag ustoupit
saga sága
saga báje
sagacious bystrý
sagacious důvtipný
sagaciously prozíravě
sagacity chytrost
sagacity prozíravost
sagacity bystrost
sagacity ostrovtip
sagas hrdinské příběhy
sagas ságy
sage mudrc
sage důstojný
sage pelyněk
sage šalvěj
sage moudrý
sage šalvej
sagely moudře
sages mudrci
sagest nejmoudřejší
sagging průvěs
saggy pokleslý
saggy prohnutý
Saginaw okres v USA
sagittal předozadní
sagittal sagitální
Sagittarius Střelec
sagittate šípovitý
sago druh škrobu z palmy
saguaro saguáro
Sahara Sahara
Sahara Sahara
Sahel polopouštní území v Africe
sahib sáhib
said řečený
said řekl
said say/said/said
said řekli
said řečen
saiga sajga
Saigon název města
sail plachta
sail plavit se
sail plachtit
sail plout
sail against plout proti (např. loď proti větru)
sail against the wind plout proti větru - přeneseně hovorově také: čelit problémům
sail away odplout
sail before plout
sail for plout
sail in připlout
sail in vtrhnout do místnosti
sail in skočit
sail in pustit se s chutí (např. do práce) - hovorově
sail into vplout
sail into vplout
sail through proplout (mezi něčím

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy