Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sail through lehce zvládnout
sail to plout
sailboard malá plachetnice
sailboat plachetnice
sailcloth plachtovina
sailed plachtil
sailed plul
sailed vyplul
sailer plachetní loď
sailer plachetnice
sailing plachtění
sailing plavba
sailing boat plachetní člun
sailing boat plachetnice
sailing ship plachetnice
sailing-ship plachetnice
sailing-ship plachetní loď
sailmaker výrobce plachet
sailmaker plachtař
sailor námořník
sailor cap námořnická čepice
sailors námořníci
sailplane větroň
sailplane kluzák
sails plachtí
sails pluje
Saint svatý
Saint svatá
Saint Saint
saint světec
Saint George s město - Grenada
Saint Helena Svatá Helena
Saint Lucia Svatá Lucie
Saint Patrick s Day Den Svatého Patrika
Saint Petersburg Petrohrad
Saint Petersburg Leningrad
Saint Petersburg město - Spojené státy americké
Saint Valentine s Day den Svatého Valentýna
sainted posvátný
sainted posvěcený
sainthood svatost
saintliness svatost
saintly svatý
saints svatí
saint´s day jmeniny
Sakai Sakai
sake kvůli něčemu
sake důvod
sake původ
Sal mužské křestní jméno
salability prodejnost
salable prodejný
salacious lascivní
salacious oplzlý
salaciously vilně
salaciousness chlípnost
salaciousness vilnost
salacity obscénnost
salacity oplzlost
salad salát
salad days zelené mládí
salad dressing zálivka
salads saláty
salamander mlok
salamander salamandr
salami salám
salaried vyplácený
salaries platy
salaries výplaty
salary plat
salary gáže
salary cut snížení platu
salary increase zvýšení platu
salary scale platová stupnice
sale prodej

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy