Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sale výprodej
sale zlevněný prodej
saleability schopnost prodeje
saleability prodejnost
saleable prodejný
Salem Salem
Salem hl.m. - Oregon v USA
salep salep (turecký nápoj)
saleratus jedlá soda
Salerno Salerno
sales obrat
sales prodejní
sales odbyt
sales tržba
sales prodeje
sales obchodní
sales prodej
sales obrat z prodeje
sales tržby
sales objem prodeje
sales assistant prodavačka
sales assistant prodavač
sales promotion podpora prodeje
sales representative obchodní zástupce
sales revenue prodejní příjem (výnos)
sales slip paragon
sales talk obchodní jednání
sales target prodejní cíl
sales tax daň z prodeje
sales tax prodejní daň
sales terms prodejní podmínky
sales value prodejní hodnota
salesclerk prodavač
salesgirl obchodnice
salesgirl prodavačka
saleslady prodavačka
salesman obchodník
salesman obchodnice
salesman prodavač
salesman obchodní cestující
salesman obchodní zástupce
salesmanship umění prodávat
salesmanship propagace
salesmen prodavač
salesmen prodavači
salespeople prodavači
salesperson prodejce
salesroom prodejna
salesroom prodejní místnost
saleswoman obchodní zástupkyně
saleswoman prodavačka
salicylate salicylan
salicylic acid kyselina salicilová
salience význačnost
salient význačný
saliferous solitvorný
Salina Salina
Salinas Salinas
saline solný
salinity slanost
salinity salinita
salinization zasolování (půda)
Salisbury Salisbury
Salisbury steak druh hovězího steaku
saliva slina
salivary slinný
salivary slinotvorný
salivate slinit
salivate slintat
salivating slinění
salivation slinění
Salk Salk
Salk vaccine vakcína proti obrně
Salle Salle
sallow nažloutlý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy