Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sally vtipná poznámka
sally výběžek
sally výčnělek
sally výstupek
salmon losos
salmon lososový
salmonella salmonela
salmonella salmonelóza
salmonellae salmonely
salon salón
Salonica Soluň
Salonika řecké přístavní město
salons salóny
saloon salón
saloon hostinec
saloon výčep
saloons salóny
salpingectomy salpingektomie
salpingitis salpingitida
salsa druh pálivé omáčky
salsa druh tance
salsa salsa
salt soli
salt sůl
salt osolený
salt nasolený
salt nasolit
salt osolit
salt solit
salt away uschovat
salt iodination jodování soli
Salt Lake City hl.m. - Utah v USA
salt mine solný důl
salt of the earth sůl země
salt pork solené vepřové
salt shaker slánka
salt water slaná voda
salt-cellar slánka
salt-water týkající se slané vody
saltation poskakování
saltation skočení
saltcellar solnička
saltcellar slánka
salted osolený
salted solený
salter solař
saltiness slanost
salting solení
salting vysolování
Salton Salton
saltpeter ledek
saltpeter sanytr
saltpetre ledek
salts soli
saltwater slaná voda
saltwater týkající se slané vody
salty slaný
salubrious zdravý
salubrity zdravost
salutary prospěšný
salutary užitečný
salutary léčivý
salutary hojivý
salutary zdravý
salutation oslovení
salutation pozdravení
salutation pozdrav
salutations pozdravy
salutatory pozdravný
salute salutovat za
salute pozdravit
salute přivítat
salute salutovat
salute uvítat
salute vítat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy