Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
salute zasalutovat
salute zdravit
salute pozdrav
saluted zdravil
Salvador Salvador
Salvadorian obyvatel Salvadoru
salvage sběr
salvage šrot
salvage zachránit
salvaged zachráněný
salvaged zachránil
salvager zachránce
salvaging zachraňující
salvation spása
salvation spasení
Salvation Army Armáda Spásy
Salvatore Salvatore
salve uklidnit
salve zachránit
salver podnos
salvia šalvěj
salvo salva
Salz Salz
SAM raketa země-vzduch
Sam Samuel
Samara Samara
Samaria Samaří
Samaritan samaritán
samba druh tance
samba samba
same ten samý
same stejný
same tentýž
same týž
same spolu
same thing totéž
same to you stejný pro tebe
same to you nápodobně
sameness jednotvárnost
sameness stejnost
SAMF Sad Ass Mother F---er
SAMFU Self-Adjusting Military F--- Up
SAMFUTU Situation Abnormal
sami kvakeři se tak nenazývají) quakers osoba třesoucí se strachem
samizdat samizdat
Sammy mužské křestní jméno
Sammy ženské křestní jméno
Samoa Samoa
Samoan obyvatel Samoy
samosa druh pečiva plněného zeleninou či masem
samovar samovar
sampan sampan
sample vzorek
sample vzorový
sample vzorkovat
sample ukázkový
sample vzorkový
sample vzor
sample zkušební
sample ochutnat
sample odebírat
sample okusit
sample ukázka
sample close to water surface vzorek při hladině vody
sample container vzorkovnice (vody)
sample from water surface vzorek z hladiny vody
sapient moudrý
sapient mudrlant
sapless bez mízy
sapling stromek
saponaceous mýdlový
saponaceous mýdlovitý
saponification saponifikace
saponification zmýdelnatění
saponify zmýdelnit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy