Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
saponin saponin
sapper ženista
sapphire safír
sapphire safírově modrá
sapphism lesbická láska
sappiness míznatost
sappiness sentimentálnost
sappiness šťavnatost
Sapporo město - Japonsko
sappy svěží
sappy míznatý
sappy šťavnatý
sappy bláznivý
sappy sentimentální
saprobe saprobiont
saprobic organism saprobie
saprobic succession saprobní sukcese
saprobic system systém saprobií
saprobic valency saprobní valence
saprobiology saprobiologie
saprobiont saprobiont
saprobity saprobita
saprobity scale stupnice saprobity
saprobity system systém saprobity
saprobization saprobizace
saprophage saprofág
saprophile saprofil
saprophyte saprofyt
saprophytic saprofytický
saprophytic organism saprofytický organismus
saproxen saproxén
saprozoic organism saprozoický organismus
sapwood bělové dřevo
SAR Smart Ass Remark
Sara Sara
Saracen Saracén
Saracens Saracéni
Sarah Sarah
Sarajevo hl.m. - Bosna-Hercegovina
sarape šátek
Sarasota okres v USA
Saratoga okres v USA
Saratov město - Rusko
sarcasm sarkasmus
sarcastic sarkastický
sarcastically sarkasticky
sarcoid sarkoid
sarcoma sarkom
sarcophagi sarkofágy
sarcophagi sarkofág
sarcophagus sarkofág
sardine sardinka
sardine olejovka
sardines sardinky
Sardinia Sardínie
sardonic sardonický
sardonic zatrpklý
sardonically sardonicky
sardonically zatrpkle
sardonyx sardonyx
sarge seržant
Sargent Sargent
sari sárí
sarong druh malajského oděvu
sarong sarong
SARS těžký akutní respirační syndrom
sarsaparilla zázvorové pivo
sartorial krejčovský
sartorial týkající se oblečení
Sartre francouzský filozof
sas sa
sash rám okna
sash šerpa
sash window posouvací okno
sash window vysouvací okno

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy