Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
satisfy ujistit
satisfy vyhovět
satisfying uspokojivý
satisfying uspokojující
satisfyingly dostatečně dobře
satisfyingly uspokojivě
satrap satrapa (vládce provincie ve starověké Persii)
satrapy satrapie
satsuma mandarinka
saturate saturovat
saturate nasytit
saturated nasycený
saturated saturovaný
saturated market nasycený trh
saturating saturující
saturation sytost
saturation index saturační index (vody)
saturation point bod nasycení
Saturday sobota
Saturday night special americká televizní show
saturday s sobotní
Saturday-night special americká televizní show
Saturdays soboty
Saturn Saturn
saturnalian rozpustilý
saturnine zachmuřelý
saturnine zasmušilý
satyr satyr
satyric satyrský
sauce omáčka
sauce kompot
sauce poleva
saucepan pánev
saucer talířek
saucer tácek
saucer podšálek
saucers podšálky
saucers talířky
sauces omáčky
saucier drzejší
sauciest nejdrzejší
saucily drze
sauciness drzost
sauciness provokativnost
sauciness všetečnost
saucy drzý
Saudi obyvatel Saúdské Arábie
Saudi Arabia Saúdská Arábie
Saudi Arabian Arab
sauerkraut kyselé zelí
sauerkraut zelí
Saul Saul
Sault Sault
sauna sauna
Saunders Saunders
saunter loudání
saurian ještěr
sausage klobása
sausage párek
sausage vuřt
sausage jelito
sausage jitrnice
sausage uzenka
sausage salám
sausage jockey homosexuál
sausage meat prejt
sausages jelita
sausages klobásy
sausages párky
sausages salámy
saute zpěnit
savable zachránitelný
savage divoký
savage barbarský
savage nezkrocený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy