Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
barefaced nestoudný
barefaced drzý
barefoot naboso
barefoot bosý
barefoot bos
barefooted naboso
barefooted bosý
barehanded s holýma rukama
bareheaded prostovlasý
barelegged s nahýma nohama
barelegged bez punčoch
barely taktak
barely stěží
barely sotva
bareness nahota
bareness holost
barest nejvíce obnažený
barest nejvíce holý
barf blít
barflies štamgasti
barfly štamgast
bargain dohadovat se
bargain výhodný nákup
bargain výhodný obchod
bargain vyjednávat
bargain vyjednávání
bargain smlouvat
bargain dohadovat
bargain výhodná koupě
bargain handrkovat se
bargain dohoda
bargain away prodělat
bargain-basement úpadkový
bargainer vyjednávající
bargaining vyjednávání
bargaining smlouvání
bargaining solution výsledek vyjednávání
bargains vyjednává
bargains smlouvy
bargains dohody
barge urážet
barge říční člun
barge plavit náklad
barge nákladní říční člun
barged vtrhl
barged vpadl
barged urazil
bargee bárkař
bargepole bidlo k postrkování lodi
baric barnatý
baric baryový
baric depression barická deprese
baring odhalující
baritone baryton
barium baryum
bark loupat kůru
bark štěkat
bark štěkání
bark štěknout
bark štěkot
bark kůra
bark is worse than his bite štěká ale nekouše
bark up the wrong tree objímání špatné vrby
bark up the wrong tree plakat na špatném hrobě
barked odkorněný
barkeep barman
barkeeper barman
barker vyvolávač
barking štěkání
barking štěkající
barley ječný
barley ječmen
barleycorn zrno ječmene
Barlow Barlow
barm kvasnice

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy