Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
savour pikantnost
savoury chuťovka
savoury pálivý
savoury slaný
Savoy Savojsko
Savoy Savoy
savoy kadeřávek
savoy cabbage kapusta
Savoyard obyvatel Savoye
savvy důvtipný
savvy chápat
savvy vědomosti
savvy důvtip
saw pila
saw viděl
saw saw/sawed/sawed
saw saw/sawed/sawn
saw see/saw/seen
saw logs pilařské dříví
saw wood řezat dříví
saw-pit díra pro řezání kmene zdola
saw-toothed pilozubý
sawbones felčar
sawbuck desetidolarovka
sawdust piliny
sawed saw/sawed/sawed
sawed saw/sawed/sawn
sawed-off upilovaný
sawfish piloun
sawfly druh hmyzu
sawhorse koza na řezání
sawmill pilařský závod
sawmill dřevozpracující podnik
sawmill pila
sawn saw/sawed/sawn
sawn řezal
sawn-off s upilovanou hlavní
sawn-off zkrácený
sawpit díra pro řezání kmene zdola
SAWS Silent Attack Warning System
sawtooth ve tvaru zubu pily
sawtooth zub pily
sawyer pilař
sawyer drvoštěp
sawyer dřevorubec
sax saxofon
saxatile skalní
saxhorn saxhorn
saxicoline skalní
saxicolous skalní
saxifrage druh rostliny
Saxon Saxon
Saxon saský
Saxon Sas
Saxons Sasové
Saxony Sasko
saxophone saxofon
saxophonist saxofonista
Saxton Saxton
say povídat
say pravit
say říci
say říct
say říkat
say třeba
say say/said/said
say tvrdit
say slíbit
say povědět
say říkadlo
say prohlásit
say vyjádřit
say goodbye to rozloučit se
say my piece říci si svoje
say my piece sehrát svou roli

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy