Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
scale down zredukovat
scale factor konstanta stupnice
scale factor měřítko
scale insect červec
scale of economy rozsah ekonomiky
scaled šupinatý
scaleless bezšupinatý
scalene obecný trojúhelník
scaler škrabka
scales měřítka
scales stupnice
scales šupiny
scales váhy
scaliness ošupení
scaling změna velikosti
scaling odlupování
scaling odprýskávání
scallion šalotka
scallop vroubky
scallop lastura
scalloped vroubkovaný
scallywag uličník
scallywag rošťák
scallywag darebák
scalp skalp
scalpel skalpel
scalps skalpuje
scalps skalpy
scaly šupinatý
scam bouda
scam podvod
scamp uličník
scamper trysk
scamper běhat
scamper pelášit
scampi smažené krevety
scan snímat
scan skenovat
scan prohlížet
scan prohledávat
scandal skandál
scandal pomluva
scandalise skandalizovat
scandalise šokovat
scandalised skandalizoval
scandalised šokoval
scandalize pohoršovat
scandalize skandalizovat
scandalize šokovat
scandalized skandalizoval
scandalized šokoval
scandalmonger drbna
scandalmonger klepna
scandalous skandální
scandalous ostudný
scandalously skandálně
scandalousness hanebnost
scandals skandály
Scandinavia skandinávský
Scandinavia Skandinávie
Scandinavian skandinávský
Scandinavian skandinávec
Scandinavians obyvatelé Skandinávie
scandium skandium
Scania Skanie
scanned prohledávaný
scanned skenovaný
scanned snímaný
scanner skener
scanner snímač
scanner čtečka
scanners skenery
scanning prohledávání
scanning skenování
scans skenuje

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy