Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
scansion rytmický rozbor
scant nedostatečný
scantier omezenější
scantiest nejomezenější
scantiest nejtěsnější
scantily skrovně
scantiness skrovnost
scantling trámek
scantling hranolek
scanty omezený
scape stvol
scapegoat obětní beránek
scapegrace dareba
scapegrace ničema
scaphoid loďkovitá kost
scapula kost lopatka
scapulae lopatky
scapular lopatkový
scapulohumeral skalopulohumerální
scar jizva
scarab skarab
Scarborough Scarborough
scarce nedostatkový
scarce vzácný
scarcely sotva
scarcely sotvaže
scarcely stěží
scarceness nedostatek něčeho
scarceness vzácnost něčeho
scarceness nedostatek
scarceness řídkost
scarceness skrovnost
scarceness vzácnost
scarcer vzácnější
scarcest nejvzácnější
scarcity nedostatek
scarcity vzácnost
scarcity omezené množství
scarcity nouze
scarcity of resources vzácnost (omezenost) zdrojů
scarcity rent renta z vzácnosti
scarcity value ocenění vzácnosti
scare vyděsit
scare postrašit
scare poplašit
scare polekat
scare odstrašit
scare leknutí
scare leknout
scare hrůza
scare away zaplašit
scare up splašit se
scarecrow strašák
scared vystrašený
scaredy-cat vystrašenec
scaremonger panikář
scares straší
scarf šála
scarf šátek
scarf šál
scariest nejstrašidelnější
scarification skarifikace
scarified zrýhovaný
scarify rozrývat
scarlatina spála
scarlet šarlatový
scarlet jasně červený
scarlet nach
scarlet fever spála
scarp sešrotovat
scarp škarpa
scarp šrot
scarp sráz
scarper vzít roha
scarper prchnout

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy