Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sceptical pochybovačný
sceptical skeptický
sceptically nedůvěřivě
sceptically skepticky
scepticism nedůvěra
scepticism skepse
sceptics skeptici
sceptre žezlo
sceptred žezlem vládnoucí
Schaefer Schaefer
Schaefer Curve. Schaeferova křivka
Schaeffer Schaeffer
Schafer Schafer
Schaffner Schaffner
Schantz Schantz
Schapiro Schapiro
schedule plán
schedule plánovat
schedule naplánovat
schedule rozvrhovat
schedule časový plán
schedule časový program
schedule denní program
schedule jízdní řád
schedule letový řád
schedule časový rozpis
schedule harmonogram
schedule program
schedule rozvrh
schedule of instalments splátkový kalendář
scheduled plánovaný
scheduled rozvržený
scheduled naplánovaný
scheduler plánovač
scheduler rozvrhovatel
schedulers záznamníky
schedules rozvrhy
scheduling harmonogram
scheduling naplánování
scheduling plánování
scheduling rozpis
scheduling rozvrhování
scheduling termínové plánování
Scheldt Selda
Schelling Schelling
schema schéma
schemata schéma
schemata schémata
schemata náčrt
schematic schématický
schematically schematicky
schematization schematičnost
scheme schéma
scheme úskok
scheme program
scheme intrika
scheme diagram
scheme nákres
scheme nárys
scheme plán
scheme plánek
scheme podoba
scheme projekt
scheme představa
scheme skica
scheme pleticha
scheme námět
scheme návrh
scheme rozvrh
schemed naplánovaný
schemer intrikán
schemes schémata
scheming intrikářství
scheming plánování
scheming vypocitavy

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy