Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Schenectady okres v USA
scherzi druh hudební skladby
scherzo scherzo
Schiller Schiller
schism rozkol
schism schizma
schismatic kacíř
schismatic schizmatický
schismatic schizmatik
schist druh břidlice
schistosomiasis schistosomiáza
schistosomiasis schistosomóza
schizo schizofrenický
schizoid schizofrenický
schizoid schizofrenní
schizoid schizoidní
schizophrenia schizofrenie
schizophrenic schizofrenický
schizophrenic schizofrenik
schizophrenically schizofrenicky
schlep táhnout
schlepp táhnout
Schlesinger Schlesinger
Schlitz Schlitz
schlock šmejd
schlock šunt
Schloss Schloss
schmaltz nasládlost
schmaltzy sentimentální
schmear podmazat
schmear podmazávat
schmear podplatit
Schmidt Schmidt
Schmitt Schmitt
schmo hňup
schmooze klábosit
schmuck hlupák
Schnabel Schnabel
schnapps druh silného alkoholu
schnaps silný gin
schnauzer knírač
Schneider Schneider
schnitzel řízek
schnozzle frňák
Schoenberg Schoenberg
Schofield Schofield
scholar žák
scholar školák
scholar badatel
scholar učenec
scholar vědec
scholarly akademický
scholarly vědecký
scholars učenci
scholarship stipendium
scholarship vzdělání
scholarships stipendia
scholastic scholastik
scholastic scholastický
scholastic školský
scholasticism scholastičnost
scholasticism scholastika
school škola
school školní
school fakulta
school vyučovat
school vycvičit
school vyučování
school vyškolit
school vzdělat
school školit
school board školní komise
school desk lavice
school hostel internát
school mark známka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy