Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
scintigraphy metoda nukleární medicíny
scintigraphy scintigrafie
scintillate oslňovat
scintillate třpytit se
scintillation jiskření
scintillation třpyt
scintillator scintilátor
sciolism pavěda
sciolistic povrchní
scion potomek
sciophyte sciofyt
scission rozštěpení
scission štěpení
scission štípání
scissor stříhat
scissors nůžky
sclera oční bělmo
scleroderma sklerodermie
sclerophyll sklerofyl
sclerosis skleróza
sclerotic sklerotický
sclerotomy sklerotomie
SCNR Sorry
scoff posměšek
scoff posmívání
scoff sežrat
scoff výsměch
scoffer posměváček
scold nadávat
scold spílat
scolded huboval
scolder neustále kritizující žena
scolding důtka
scolding plísnění
scolding pokárání
scolding vyhubování
scolding vynadání
scoliosis skolióza
scolopendrium jelení jazyk
sconce nástěnný svícen
sconce bašta
sconce pevnůstka
sconce svícen
sconce val
scone koláček
scoop naběračka
scoop lopatka
scoop sólokapr
scoop jamka
scoop terno
scoop shrábnout
scoop získat
scoop naložit si
scoop dávat zmrzlinu do kornoutů
scoop out nabrat lopatou
scoop out vydlabat
scoop up vybrat lopatkou
scooped získal
scooper naběračka (na zmrzlinu)
scooper naběrač
scoopful množství naběračky
scoopful plná naběračka
scoot uhánět
scooter koloběžka
scooter skútr
scope volnost
scope prostor
scope dráha
scope cíl
scope rozsah
scope dosah
scope mikroskop
scope osciloskop
scope periskop
scope působnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy