Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
barmaid barmanka
barman barman
barmen číšníci
barmy přitroublý
barmy ztřeštěný
barmy pitomý
barn stodola
barn dance venkovský tanec
barn owl sova pálená
Barnaby Barnabáš
barnacle druh korýše
barnacle druh husy
Barnard Barnard
Barnaul město - Rusko
Barnes Barnes
Barnet Barnet
Barnett Barnett
Barney Barney
barns stodoly
barnstorm jezdit po venkově
barnstormer akrobat
Barnum Barnum
barnyard dvůr
barograph barograf
barometer tlakoměr
barometer barometr
barometric barometrický
barometric pressure barometrický tlak
barometrical barometrický
barometrically barometricky
baron magnát
baron baron
baronage šlechta
baronage aristokracie
baroness baronka
baronet baronet
baronetcy baronet
baronial baronský
barons baroni
barony titul barona
barony baronství
Baroque baroko
baroque barokní
baroreceptor tlakový receptor
barouche bryčka
barque bárka
barque druh lodi
barrack barák
barrack kasárna
barrack pokřikovat
barracking pokřikování
barracks kasárny
barracuda barakuda
barrage přehrada
barrage palba
barrage bombardovat
Barranquilla město - Kolumbie
barre tyč
barre hůl
barred zamřížovaný
barrel válec
barrel velké množství
barrel soudek
barrel hlaveň
barrel buben
barrel sud
barrel barel
barrel organ kolovrátek
barrel organ flašinet
barrel-chested robustní
barrelhouse putyka
barrelled sudový
barrels sudy
barrels barely
barren prázdný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy