Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
scoundrel darebák
scour čištění
scour vyleštit
scour zahnat
scour vyčistit
scour výmol
scour vymýt
scour kanál
scour prát
scour drhnout
scourer čistič
scourer hledač
scourer loupací stroj
scourge zpustošit
scourge ostře kritizovat
scourge potrestat
scourge zbičovat
scourge zdeptat
scourge pohroma
scourge metla
scourge rána
scourge bič
scourged ostře zkritizoval
scourged potrestal
scourged zbičoval
scourged zdeptal
scourged zpustošil
scouring praní
scouring žíravý
scouring broušení
scouring odmašťování
scouring vymílání (eroze)
scout průzkumník
scout zvěd
scout junák
scout špeh
scoutmaster skautský vedoucí
scoutmaster skaut
scouts skauti
scow prám
scow pramice
scowl mračení
scowl škaredění
scowl zamračení
scowl zamračený
scrabble čmáranice
scrabble šátrat
scrabble škrábání
scrag vyžle
scrag uškrtit
scrag zardousit
scrag krkovička
scraggly nepěstěný
scraggly neudržovaný
scraggly neupravený
scraggy drsný
scraggy vychrtlý
scram vypadnout
scramble míchat
scramble pomíchat
scrambled zakódovaný
scrambled zamíchaný
scrambler šifrovací zařízení
scrambling míchání
scrambling zakódování
scrambling zamíchání
scramjet nadzvukový náporový tryskový motor
Scranton Scranton
scrap šrot
scrap rvačka
scrap kousek
scrap kovový odpad
scrap šrotovat
scrap pranice
scrap staré železo

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy