Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
screamed křičel
screamer křičící osoba
screamer vykřičník
screaming křičící
screamingly ohromně
screams křičí
scree suť
screech pištění
screech pištět
screechy skřípavý
screed dlouhá a nudná řeč
screen obrazovka
screen plenta
screen promítací plátno
screen česle
screen síť
screen stínidlo
screen clona
screen pletivo
screen plátno
screen prosévat
screen síto
screen síťka
screen zaclonit
screen out vyloučit
screen out vytřídit
screen section česlicové pole
screenbar česlice
screened promítaný
screened rentgenovaný
screened vysílaný
screening síť
screening promítání
screening rastrování
screening sítotisk
screening stínění
screening třídění
screening vysílání
screening cezení
screening clonění
screening prosévání
screening rentgenovací
screening hypothesis třídící hypotéza
screenplay scénář
screens obrazovky
screensaver šetřič obrazovky
screensavers šetřiče obrazovky
screenwriter scénárista
screw šoustat
screw šukat
screw vrut
screw šroub
screw šroubovat
screw zašroubovat
screw mrdat
screw bachař
screw up zkazit
screw (up) zašroubovat
screw in zašroubovat
screw tap vrták
screw up zašroubovat
screw up šroubovat
screwball cvok
screwdriver šroubovák
screwdriver vodka s džusem
screwed nevyrovnaný
screwed šroubovaný
screwed zašroubovaný
screwed závitový
screwing šroubovací
screwing šroubování
screws šroubuje
screws šrouby
screwy praštěný
scribal písařský

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy