Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
scribble čmárat
scribble naškrábat
scribbled čmáral
scribbled načmáraný
scribbler pisálek
scribbles klikyháky
scribbles čmáranice
scribe písař
scriber rycí jehla
scribing orýsování
scrim řídké plátno
scrimmage mela
scrimmage potyčka
scrimmage rvačka
scrimp šetřit
scrimp skrblit
scrimshaw vyřezávání
scrimshawing vyřezávání
scrip poukázka
scrip provizorní stvrzenka
Scripps Scripps
script písmo
script skript
script scénář
scriptorium skriptorium
scripts skripty
scriptural biblický
scripture posvátná kniha
scripture bible
scriptures posvátné knihy
scriptures bible
scriptwriter scenárista
scriptwriters scénáristé
scrivener notář
scrivener písař
scrod mladá treska
scrofula skrofulóza
scrofulous skrofulózní
scroll rolovat
scroll svitek
scroll spirála
scroll voluta
scroll závitnice
scroll bar posuvník
scrollable skrolovatelný
scrolled skrolovaný
scrolled srolovaný
scrolling rolování
scrolls svitky
scrooge lakomý
scrotal šourkový
scrotum šourek
scrotum skrotum
scrounge vyžebrat
scrounge žebrat
scrounger gauner
scroungy všivý
scrub drhnout
scrub drhnutí
scrub křovina
scrub křoviny
scrub brush rýžák
scrub forest křovinový les
scrub pine kosodřevina
scrubbed drhnutý
scrubber běhna
scrubber děvka
scrubber prostitutka
scrubbing kartáčování
scrubby zakrslý
scrubland buš
scrubs drhne
scruff zátylek
scruffier otrhanější
scruffiness ubohost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy