Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
scruffy otrhaný
scruffy špinavý
scruffy zanedbaný
scrum skrumáž
scrum-half úloha hráče v ragby
scrummage skrumáž
scrumptious báječný
scrumptious chutný
scrumptious skvělý
scrumpy mošt
scrunch křupat
scrunch skřípat
scrunchie gumička
scrunchy k sežrání
scrunchy gumička
scruple skrupule
scruple zábrany
scrupulosity puntičkářství
scrupulosity svědomitost
scrupulosity úzkostlivost
scrupulous svědomitý
scrupulous zásadový
scrupulously zásadově
scrupulousness svědomitost
scrupulousness zásadovost
scrutineer sčitatel hlasů
scrutineer skrutátor
scrutineers volební komise
scrutinies podrobné prohlídky
scrutinise důkladně prohlédnout
scrutinise prozkoumat
scrutinised prozkoumaný
scrutinised zkoumaný
scrutinize zkoumat
scrutinized prohlédnutý
scrutiny kontrola
scrutiny pečlivá prohlídka
scrutiny prohlídka
scrutiny prozkoumání
scrutiny přezkoumání
scrutiny zkoumání
scry predpovidat budoucnost
scuba akvalung
scuba diver potápěč
scuba diving potápění
scud uhánět
scudded uháněly
scudding čistění
scudding omykání
scuff odřít
scuff ošoupat
scuffle rvačka
scull párové veslo
scull skul
scull veslovat
sculler loďka s vesly
sculler veslař
scullery umývárna nádobí
sculling veslování
scullion pomocník myjící nádobí
scullion umývač
sculpt vyřezat
sculpt vytesat
sculptor sochař
sculptor sochařka
sculptors sochaři
sculptress sochařka
sculptural sochařský
sculpture socha
sculpture sousoší
sculpture plastika
sculpture skulptura
sculpture sochařství
sculptured vytvarovaný
sculptures skulptury

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy