Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sculptures sochy
scum kal
scum pěna
scum spodina
scum bahno
scummy odporný
scupper poslat ke dnu
scupper zhatit
scupper zničit
scurf lupy
scurfy lupovitý
scurrility sprostota
scurrility vulgárnost
scurrilous obhroublý
scurrilous sprostý
scurrilousness sprostota
scurry cupitat
scurrying cupitání
scurrying pelášení
scurvy kurděje
scurvy hanebný
scurvy mrzký
scut ocásek
scutcheon destička
scutcheon štítek
scuttle cupitat
scuttle potopit
scuttle zničit
scuttlebutt fáma
scuttling cupitání
scythe kosa
scythe kosit
scythed kosený
sea moře
sea anemone sasanka
sea breeze mořská bríza
sea cow mrož
sea dog tuleň
sea dog starý námořník
sea green mořská zeleň
sea green modrozelený
sea gull racek
sea horse mořský koník
sea lion lachtan
sea of st. spousta
sea pollution znečištění moře
sea sponge mořská houba
sea-coast mořské pobřeží
sea-dog tuleň
sea-gull racek
seabed mořské dno
seabird mořský pták
seaborne námořní
Seabrook Seabrook
seacoast mořské pobřeží
SEAD Suppression of Enemy Air Defense
seafarer námořník
seafarer mořeplavec
seafaring mořeplavectví
seafaring námořnictví
seafood plody moře
seafront nábřeží
seagoing plovoucí na moři
seagull racek
seahorse mořský koník
seal pečeť
seal plomba
seal těsnění
seal zalepit
seal zapečetit
seal tuleň
seal off zablokovat
seal off zatarasit
sealant těsnící materiál
sealant tmel

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy