Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sealed zapečetěný
sealed uzavřená
sealer pečetidlo
sealing utěsňování
sealing zapečetění
sealing těsnící
sealing blanket těsnící clona (hráze)
sealing dam section těsnící část hráze
sealing sheet těsnící koberec (hráze)
sealing wax pečetní vosk
seals tuleni
sealskin tulení kůže
seam spoj
seam šev
seam jizva
seam svar
seam lem
seam obruba
seam spára
seaman námořník
seamanship námořnictví
seamen námořníci
seamier nepříjemnější
seamier stinnější
seamless bezešvý
seamless bezespárý
seamless souvislý
seamlessly uceleně
seams zdá se
seamstress švadlena
seamy negativní
seamy nepříjemný
Sean Sean
seance seance
seaplane hydroplán
seaport přístav
sear jizva
sear spálenina
sear cejch
sear popálit
sear sežehnout
sear uschlý
sear zvadlý
search vyhledávat
search hledat
search hledání
search pátrání
search for hledat
search out vypátrat
search party pátrací četa
search warrant domovní prohlídka
searchable prohledávatelný
searched hledaný
searcher hledač
searches hledá
searching hledající
searching zkoumavý
searching vyhledávání
searching hledání
searching prohledávání
searching pronikavý
searching through prohledávání
searchingly pátravě
searchlight reflektor
seared spálený
seared sežehnutý
searing opalování
searotor turbínka
Sears Sears
seas moře
seascape mořská scenérie
seashell lastura
seashell ulita
seashore mořské pobřeží
seashore pobřeží

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy