Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
seasick mořská nemoc
seasickness mořská nemoc
seaside krajina u moře
seaside pláž
seaside pobřeží
seaside přímoří
seaside town přímořské letovisko
season roční období
season sezóna
season období
season ticket sezónní vstupenka
season ticket předplatní lístek
season ticket permanentka
season-ticket permanentka
season-ticket předplatní lístek
seasonable obvyklý např. pro období
seasonable příhodný
seasonably obvykle např. pro období
seasonal sezónní
seasonal unemployment sezónní
seasonality sezonnost
seasonally sezonně
seasoned kořeněný
seasoner kdo hodně koření
seasoning koření
seasons sezónní
seat sedadlo
seat sídlo
seat křeslo
seat místo
seat posadit
seat sedačka
seat sedátko
seat belt bezpečnostní pás
seat reservation místenka
seated usazený
seater sedadlo
seating sedlo
seating rozsazení
SEATO Pakt pro jihovýchodní Asii
seats sedadla
Seattle město - Spojené státy americké
seaward směrem k moři
seawater mořská voda
seawater slaná voda
seaweed chaluha
seaweed mořská řasa
seaworthiness plavbyschopnost
seaworthy schopný plavby
seaworthy plavbyschopný
sebaceous mazový
sebaceous tukový
Sebastian Sebastian
seborrhoea mazotok
seborrhoea seborea
sec sekunda
secant sečna
secateurs zahradnické nůžky
secede oddělit
secede odejít
secede odpadnout
secern rozlišovat
secession oddělení
secession odloučení
secession odštěpení
secession odtržení
secession secesní
secession secese
secessionist secesionista
secessionist separatista
seclude osamotit
seclude izolovat
seclude odloučit
seclude skrýt
secluded izolovaný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy