Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
secluded odloučený
secluded osamocený
secluded skrytý
seclusion odloučení
second druhý
second sekunda
second vteřina
second vteřinový
second sekundovat
second podřadný
second podporovat
second druhotný
second okamžik
second za druhé
second horší
second moment
second podpořit
second best druhý nejlepší
second best přijatelný
second childhood druhé dětství
second class druhá třída
second class druhořadý
second class podřadný
second cousin druhá sestřenice
second cousin druhý bratranec
second floor druhé patro
second hand z druhé ruky
second hand sekundová ručička
second lieutenant podporučík
second thoughts jiný názor
second time podruhé
second to none nejlepší
second to none prvotřídní
second-best druhý nejlepší
second-best přijatelný
second-class druhořadý
second-class podřadný
second-degree druhého stupně
second-hand použitý
second-rate podřadný
second-string rezervní
secondarily za druhé
secondarily sekundárně
secondary sekundární
secondary pomocný
secondary podřadný
secondary druhotný
secondary přídavný
secondary sekundární
secondary data sekundární údaje
secondary dike sekundární hráz
secondary industry druhotný průmysl
secondary industry sekundární odvětví
secondary market sekundární trh
secondary pollution druhotné znečištění (vody)
secondary pollution sekundární znečištění
secondary production sekundární produkce (hydrobiologie)
secondary raw material sekundární surovina
secondary raw material druhotná surovina
secondary school gymnázium
secondary school střední škola
secondary stress přídavné napětí
secondary stress sekundární napětí
secondary succession sekundární sukcese (botanika)
secondary treatment sekundární čištění (odpadní vody)
secondary values sekundární hodnoty
secondary waste recycling sekundární recyklace odpadu
seconded podporovaný
seconded podpořený
seconder navrhovatel
secondhand obchod s použitým zbožím
secondhand antikvární
secondhand obnošený
secondhand použitý
secondhand secondhand

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy